دروغ بزرگ برنامه ­ریزی استراتژیک!

عنوان مقاله (فارسی): دروغ بزرگ برنامه ­ریزی استراتژیک! عنوان مقاله (انگلیسی): !The Big Lie of Strategic Planning L. Martin, Roger. The big lie of strategic planning. HBR, January- February: 79- 84 تلخیص: سمیه ملک مکان هاروارد بیزینس ریویو (مجله معتبر دنیای مدیریت) در شماره ­ای از مجله خود که در ماه­ های ژانویه و فوریه 2014 […]