برگزاری سمینار علمی پایان نامه دکتری (+ فایل ارائه)

سمينار علمى پايان نامه دكترى با موضوع “بررسى اكتشافى كاركردهاى شناختى مغز رهبران سازمانى در فعاليتهاى مرتبط با تفكر استراتژيك” روز يكشنبه دهم اردیبهشت ماه ٩٦ در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد.در اين سمينار جناب آقاى دكتر ابويى به عنوان استاد راهنما و جناب آقاى دكتر قلى پور به عنوان استاد مشاور حضور يافتند.با […]