عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب ( فارسی):  عصر سنت‌گریزی عنوان کتاب (انگلیسی):  The Age of Unreason نام نویسنده: چارلز هندی نام مترجم: عباس مخبر ناشر : طرح نو سال و دوره چاپ : چاپ چهارم، 1378 تلخیص: سمیه ملک مکان مروری بر کتاب: سازمان‌های امروزی به زنان و مردان نامعقول بیشتری نیاز دارند. در دورانی که تغییر مداوم، […]

مشاوره در مرز تخریب (ویرانی)

عنوان مقاله ( فارسی):  مشاوره در مرز تخریب (ویرانی)            عنوان مقاله (انگلیسی):  Consulting in the cusp of disruption Christensen, Clayton M., Dina WangDerek, and Van Bever. 2013. “Consulting on the Cusp of Disruption.” Harvard Business Review. تلخیص: زهرا واحد خلاصه مقاله مقاله صنعت مشاوره در مرز تخریب(Disruption)  در سال 2013 در مجله هاروارد بیزینس ریویو […]

دنیا مسطح است

عنوان کتاب ( فارسی):  دنیا مسطح است عنوان کتاب (انگلیسی):  The world is flat نام نویسنده: توماس فریدمن نام مترجم: رضا امیررحیمی ناشر : ماهی سال و دوره چاپ : چاپ دوم، بهار 1395 تلخیص: فرشته محمدی  مروری بر کتاب : کتاب دنیا مسطح است نوشته توماس لورن فریدمن مشهور به توماس فریدمن است. فریدمن […]