رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج نائل می‎شوند

عنوان کتاب ( فارسی): رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن  به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج نائل می‎شوند عنوان کتاب (انگلیسی):     Leading with Strategic Thinking; Four Ways Effective Leaders Gain Insight, Drive Change, and Get Results نام نویسندگان: Aaron K. Olson & Keith Simerson نام […]

استراتژی و سازمان یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل گیری استراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی و سازمان­ یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل­ گیری استراتژی            عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy Kenny, John. 2006. Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy. The Learning Organization. 13(4): 353-368. تلخیص: فاطمه حقیقت خلاصه […]