آیا گروه‌ها واقعاً تصمیم‌های بهتر و درست‌تری می‌گیرند؟

نویسنده: منصور شیرزاد گروه‌ها برای انجام تکالیف بسیاری فراخوانده می‌شوند هر چیزی از نواختن موسیقی تا انجام اعمال جراحی؛ اما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، تصمیم‌گیری است، ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعات موجود به‌منظور انتخاب یک شیوه عمل از میان چند شیوه عمل احتمالی. حکومت‌ها، شرکت‌های بزرگ، واحدهای ارتش، گروه‌های ورزشی و بسیاری […]