تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری

عنوان مقاله (فارسی): تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری عنوان مقاله (انگلیسی): The Hidden Traps in Decision Making JOHN S. HAMMOND, RALPH L. KEENEY, AND HOWARD RAIFFA. 2006. The Hidden Traps in Decision Making. Harvard Business Review.  تلخیص : ندا سلطان محمدی خلاصه مقاله: این مقاله ضمن بیان اهمیت تصمیم‏ گیری در سازمان و تأثیر […]