کتاب – مشتری ها چگونه فکر می کنند.

عنوان کتاب ( فارسی): مشتری ها چگونه فکر می کنند. عنوان کتاب (انگلیسی):  How customers think نام نویسنده: جرالد زالتمن نام مترجم: امیر توفیقی ناشر : موسسه خدماتی فرهنگی رسا سال و دوره چاپ : چاپ دوم، 1393 تلخیص : منصور شیرزاد  برچسب­ها (Keywords): تفکر ناخودآگاه-استعاره-بازاریابی مروری بر کتاب : جرالد زالتمن در این کتاب […]