برگزاری کارگاه “چارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک” در اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همراهی انجمن مدیریت دولتی برگزار شد. در این کنفرانس که به خاطر شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار گردید، دکتر محمد ابویی ریاست کنفرانس و دکتر آرین قلی­پور دبیر علمی کنفرانس بر عهده داشتند. […]

استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین کننده های اقدامات منابع انسانی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین ­کننده ­های اقدامات منابع انسانی عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management Shuler, Randall, and Susan E. Jackson. 1987.  Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management. Human Resource Planning 10(3): 125-141 تلخیص: نغمه عبادی  خلاصه […]

شفاف سازی سازه سیستم منابع انسانی: مرتبط نمودن مدیریت منابع انسانی به عملکرد کارکنان

عنوان مقاله ( فارسی): شفاف­ سازی سازه سیستم منابع انسانی: مرتبط نمودن مدیریت منابع انسانی به عملکرد کارکنان            عنوان مقاله (انگلیسی): Clarifying The Construct of HR System: Relating human resource management to employee performance Jiang, Kaifeng, David P. Lepak, Kyongji Han, Ying Hong, Andrea Kim, and Anne-Laure Winkler. 2012. Clarifying The Construct of HR System: Relating […]