دنیا مسطح است

عنوان کتاب ( فارسی):  دنیا مسطح است عنوان کتاب (انگلیسی):  The world is flat نام نویسنده: توماس فریدمن نام مترجم: رضا امیررحیمی ناشر : ماهی سال و دوره چاپ : چاپ دوم، بهار 1395 تلخیص: فرشته محمدی  مروری بر کتاب : کتاب دنیا مسطح است نوشته توماس لورن فریدمن مشهور به توماس فریدمن است. فریدمن […]