هنر یک استراتژیست

عنوان کتاب ( فارسی): هنر یک استراتژیست عنوان کتاب (انگلیسی): The Art of Strategist نام نویسنده: William A. Cohen نام مترجم: امیررضا خاکی، مهرداد مظفری ناشر : AMACOM (سازمان مدیریت صنعتی) سال و دوره چاپ : 2004 تلخیص: محمّدحسن متوسلی مروری بر کتاب: ویلیام کوهن استاد مدیریت، بازرگانی و استراتژی است و رئیس دو دانشگاه […]