استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین کننده های اقدامات منابع انسانی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین ­کننده ­های اقدامات منابع انسانی عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management Shuler, Randall, and Susan E. Jackson. 1987.  Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management. Human Resource Planning 10(3): 125-141 تلخیص: نغمه عبادی  خلاصه […]

مقاله – بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی

عنوان مقاله ( فارسی): بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی عنوان مقاله (انگلیسی): Exploring team mental model dynamics during strategic change implementation in professional service organizations. A Sensemaking perspective Alain Guiette, Koen Vandenbempt. “Exploring team mental model dynamics during strategic […]

کتاب – مدیریت کوروش بزرگ

به نام خدا عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت کوروش بزرگ عنوان کتاب (انگلیسی):   CYRUS The Great: The Arts of Leadership and War نام نویسنده: گزنفنون (ویرایش لاری هدریک) نام مترجم: محمد ابراهیم محبوب ناشر : فرا (ناشر مدیریت فردا) سال و دوره چاپ : چاپ ششم، بهار 1389 تلخیص : ندا سلطان محمدی برچسب­ها (Keywords): […]