استراتژی اقیانوس آبی

عنوان کتاب ( فارسی): استراتژي اقيانوس آبي عنوان کتاب (انگلیسی):  Blue Ocean Strategy نام نویسنده: دبلیو چان کیم، رن مابورن نام مترجم: محمدرضا عاطفي ناشر : گروه ناب سال و دوره چاپ : 1387، چاپ اول تلخیص: فاطمه حقیقت معرفي کلي کتاب: موضوع مورد بحث: اين کتاب به بررسي يکي از مهم­ترين جنبش ­هاي استراتژيک، […]