برگزاری کارگاه “چارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک” در اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی

WhatsApp Image 2020 08 26 at 9.47.13 AM 1 1080x630 1
اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همراهی انجمن مدیریت دولتی برگزار شد. در این کنفرانس که به خاطر شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار گردید، دکتر محمد ابویی ریاست کنفرانس و دکتر آرین قلی­پور دبیر علمی کنفرانس بر عهده داشتند. تدوین، اجرا، ارزیابی استراتژی منابع انسانی، همسوسازی آن با استراتژی کسب­و­کار، نقش منابع انسانی در تحقق استراتژی­های سازمان، و هم تکاملی استراتژی منابع انسانی، رهبری و فرهنگ از جمله محورهای کنفرانس بود. در این کنفرانس کارگاهی توسط دکتر محمد ابویی و نغمه عبادی دانش آموخته دکترای مدیریت، با موضوع “چارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک” برگزار گردید که در آن علاوه بر مخاطبان مجازی، تعداد محدودی از متخصصان منابع انسانی نیز به صورت حضوری این کارگاه را دنبال کردند. هدف این کارگاه ارائه چارچوبی بود که سازمان­ها بتوانند از طریق آن اقدامات منابع انسانی خود را با استراتژی سازمان همراستا نمایند. به همین منظور پس از بیان چیستی مفهوم همراستایی و چرایی اهمیت یافتن آن، چارچوب جامع همراستایی تشریح شد. بر اساس این چارچوب چهار مسیر برای همراستایی منابع انسانی و استراتژی سازمان ارائه گردید. سپس یک مسیر مبنا قرار گرفته و مبتنی بر آن بوم همراستایی منابع انسانی شرح داده شد. در این مسیر، قابلیت­ها و شایستگی­های مشاغل عاملی برای همراستایی و طراحی اقدامات منابع انسانی در نظر گرفته شد. پس از تعریف مختصر از هر یک از مفاهیم ارائه شده در بوم همراستایی، مثالی برای شفاف شدن هر یک از آنها مطرح شد. در نهایت نتایج حاصل از طی مسیر پیشنهاد شده برای همراستایی منابع انسانی در یک سازمان تولیدی از ابتدا تا انتها به صورت کامل شرح داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید