مشاوره و پژوهش راچونه

آینده اتفاق نخواهد افتاد اگر فقط کسی آرزوی آن را داشته باشد. پیتر دراکر

مشاوره و پژوهش

خلق تصویر آینده، برنامه‏ ریزی و تلاش برای رسیدن به آن شالوده اصلی ایجاد و یا تعالی یک کسب و کار موفق است. آگاهی از دانش روز مدیریت و استفاده از تجربه ‏های گذشته پیمودن این مسیر را لذت بخش‏تر خواهد کرد.

گروه راچونه با اتکا به دانش تخصصی، اهتمام  اعضای گروه و تجربه فعالیت‏های گذشته؛ خدمات مرتبط (پژوهش، مشاوره و اجرا) با حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد را به مدیران و سازمان‏های مختلف ارائه می نماید.

به زودی...