فرامین و فنون تفکر استراتژیک

فرامین و فنون تفکر استراتژیک؛ ده فرمان و بیست فکرافزار کاربردی

عنوان کتاب: فرامین و فنون تفکر استراتژیک (ده فرمان و بیست فکرافزار کاربردی)

نام نویسنده: مجتبی لشکر بلوکی

ناشر: موسسه علمی و فرهنگی نص

سال و دوره چاپ: چاپ دوم، 1395

تلخیص: ندا سلطان محمدی

مروری بر کتاب:

مجتبی لشکربلوکی در کتاب «فرامین و فنون تفکر استراتژیک» عنوان می‌کند که تفکر استراتژیک علاوه بر آنکه یک نبوغ ذاتی است، می‌تواند اکتسابی نیز باشد.

این کتاب در 14 فصل تدوین شده است. نویسنده در فصول کتاب، 10 فرمان تفکر استراتژیک، 20 فکر افزار تفکر استراتژیک، 30 نمونه موردی کوتاه در زمینه تفکر استراتژیک، 40 فراز از گفتارهای مختلف برای تحریک تفکر استراتژیک و 50 پرسش کلیدی برای تقویت ظرفیت تفکر استراتژیک را مطرح می‌کند.

نویسنده در فصل اول کتاب با برداشت و تجمیع دیگر تعاریف تفکر استراتژیک، تعریف ذیل را از تفکر استراتژیک ارائه می‌دهد:

تفکر استراتژیک، مهارت یا فضیلت ذهنی معماری استراتژیک یک سازمان است که 10 خاصیت دارد:

 1. مبتنی بر نگرش خلاق است.
 2. مبتنی بر نگرش سیستمی است.
 3. مبتنی بر نگرش نقاد و انتقادی است.
 4. مبتنی بر دوراندیشی زمان واقعی است.
 5. تفکر استراتژیک یک تفکر ترکیبی است.
 6. در جستجوی دائمی منافع بالقوه استراتژیک است.
 7. در جستجوی مزیت است.
 8. تفکر استراتژیک کلان نگر است.
 9. تفکر استراتژیک نتیجه گرا است.
 10. تفکر استراتژیک خاصیتی غیرمتوازن دارد.

فرامین ده‌گانه تفکر استراتژیک:

فرامین ده‌گانه تفکر استراتژیک در این کتاب به همراه فکرافزارهای معرفی شده برای اجرای فرامین ده‌گانه عبارتند از:

 1. نیت متمرکز (هدف‌گیری و هدف‌گرایی) داشته باشید!
  • فکرافزار: تحلیل پارتو، خانه استراتژی
 2. در جستجوی پرسش‌های ناگفته و پاسخ‌های نایافته باشید!
  • فکر افزار: چرا و چرا نه؟ سه لایه مشتریان
 3. متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایز کننده باشد هم متمایز کننده!
  • فکرافزار: چهار عمل اصلی، تحلیل عوامل کلیدی موفقیت
 4. در هر رخداد و روندی، در جستجوی فرصت و منفعت استراتژیک باشید!
  • فکرافزار: تحلیل روند و پیشران‌های تغییر، سه اقدام (تشخیص، تأمین، تخصیص)
 5. همیشه خاطره‌های متعدد از آینده در ذهن سازمان داشته باشید!
  • فکرافزار: سناریو پردازی، پیمایش و پایش، تحلیل ذینفعان
 6. سیستم خلق ارزش را از نو بیافرینید!
  • فکرافزار: ترسیم جریان ارزش، سؤالات راهنما
 7. دایره انتخاب‌ها و گزینه‌های خود را گسترش دهید!
  • فکرافزار: چالش سیستماتیک مفروضات، ماتریس بازار – شایستگی
 8. مدام فرضیه‌پردازی و فرضیه آزمایی کنید!
  • فکرافزار: چه می‌شود اگر؟، نقشه استراتژی
 9. بازی برد برد طراحی کنید!
  • فکرافزار: تحلیل ذینفعان، سوالات راهنما
 10. چرخه‌های زاینده و پاینده ایجاد کنید!
  • فکرافزار: مدل‌سازی کیفی (حلقه‌های علت و معلولی)

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.