سبد خرید 0

وبلاگ

نگاهی پویا به تاثیر فرهنگی : مطالعه مروری

عنوان مقاله ( فارسی): نگاهی پویا به تاثیر فرهنگی : مطالعه مروری  

عنوان مقاله (انگلیسی):  A dynamic view of cultural influence: A review

Donnel Briley, Robert S. Wyer Jr., En Li. “A dynamic view of cultural influence: A review.” Journal of Consumer Psychology, 2014: 557–571.

تلخیص: شکوفه اسعدی

 

خلاصه مقاله:

نگاه ایستا به فرهنگ جای خود را به یک نگاه پویا داده است که در آن نه‌تنها تفاوت‌های فرهنگی بر قضاوت‌ها و تصمیمات افراد تأثیرگذار است بلکه موقعیت‌ها و شرایطی که این تفاوت‌ها در آن بروزمی نمایند نیز آنها تأثیرگذار است.

در این مقاله از دیدگاه روانشناسی شناختی به بررسی موضوع تفاوت‌های فرهنگی و پویایی این تفاوت‌ها در موقعیت‌ها و افراد مختلف پرداخته‌شده است. همچنین به مزیت‌های استفاده از علوم اعصاب در مقوله فرهنگ اشاره‌شده است. این مقاله یک مرور ادبیات است.

در ابتدای مقاله فرهنگ از سه دید مختلف یعنی دید اجتماعی، دید علوم اعصاب و دید شناختی تعریف‌شده است. در دیدگاه اول فرهنگ چیزی در درون جامعه و روابط میان افراد تعریف می‌شود؛ در دیدگاه دوم فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی ریشه در بیولوژی انسان‌ها دارد و در دیدگاه سوم فرهنگ یک مقوله ذهنی است. در انتهای این بخش مزایا و معایب هر نوع نگاه موردبررسی قرارگرفته است.

در بخش بعدی مقاله به مقوله تفاوت‌های فرهنگی و ابعاد مختلف این تفاوت‌های پرداخته‌شده است. این ابعاد در قالب همان دوگانه‌های معروف هافستد بیان و توضیح داده‌شده‌اند.

در قسمت سوم مقاله، به موقعیت‌ها و شرایط پرداخته‌شده است و تفاوت‌های فرهنگی در قالب تفاوت‌های زبانی، دیداری یا شنیداری بودن افراد و بروزات ایشان بحث شده است.

در انتها چنین نتیجه‌گیری شده است که در بحث تصمیم‌گیری و قضاوت نمی‌توان صرفاً تفاوت‌ها فرهنگی در قالب ملیت‌ها را مبدأ تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری قرارداد و توجه به موقعیت‌ها و شرایط مختلف نیز ضروری است. به‌عبارت‌دیگر خود این تفاوت‌های فرهنگی نیز نیازمند شرایط و موقعیت‌های مختلفی برای بروز هستند و بسته به تفاوت موقعیت‌ها بروزات آن نیز متفاوت خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=1093