سبد خرید 0

وبلاگ

شیوه‌های سازمانی برای توسعه تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): شیوه‌های سازمانی برای توسعه تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (انگلیسی):Organizational practices to develop strategic thinking

  Ellen F. Goldman Andrea R. Scott Joseph M. Follman.2015.Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, Vol. 8 Iss 2 pp. 155 – 175

تلخیص: فرشته محمدی

خلاصه مقاله:

خلاصه‌ای از مبانی نظری

به‌منظور به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اقدامات سازمانی برای توسعه توانایی تفکر استراتژیک در رهبران، مدیران و سایر کارکنان سازمان این مطالعه از مصاحبه عمیق با مدیران منابع انسانی (به‌عنوان افراد مسئول توسعه قابلیت‌های رهبری در سازمان) همراه با سایر اسناد و اطلاعات در دسترس استفاده کرده است. هدف مقاله بررسی اقدامات سازمان برای توسعه توانایی تفکر استراتژیک در رهبران، مدیران و سایر کارکنان سازمان است. در بخش مرور ادبیات، تحقیق به سه موضوع تفکر استراتژیک، توسعه رهبری و مدل‌های شایستگی پرداخته است.

سؤال‌ها و یا فرضیه‌های تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است: سازمان‌ها چه اقداماتی برای توسعه توانایی تفکر استراتژیک در رهبران، مدیران و سایر کارکنان انجام می‌دهند؟

روش تحقیق

در این مطالعه از grounded theory و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده‌شده و تیم تحقیق متشکل از سه نفر از محققین آشنا با موضوع توسعه رهبری است. مصاحبه‌شوندگان شامل 13 نفر از مدیران منابع انسانی یا مدیران مسئول توسعه رهبری سازمان باسابقه حداقل 1 سال فعالیت در این پست (در سازمان‌هایی که دارای حداقل 250 نفر نیروی تمام‌وقت باشد)، می‌باشند.

یافته‌ها و نتایج

نهایتاً پس از پیاده‌سازی متن مصاحبه‌ها و کدگذاری داده‌های حاصل از مصاحبه، 5 تم اصلی استخراج شد:

  1. تفکر استراتژیک از منظر نتایج آن مشاهده و تعریف می‌شود (در مقابل فرآیندها یا رفتار).
  2. تفکر استراتژیک به‌عنوان تمرکز بر روی نخبگان مطرح است تا یک فعالیت عمومی.
  3. رویکردهای توسعه تفکر استراتژیک بدون نظام‌مندی بکار گرفته می‌شوند.
  4. با هر رویکردی به توسعه تفکر استراتژیک، تکنیک‌های تجربی بیشتر موردعلاقه هستند.
  5. برنامه و سطوح کلی توسعه تفکر استراتژیک با فقدان ارزیابی مواجه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=1078