ساده سازی استراتژی: اندیشیدن در یک الگوی سه وجهی

عنوان مقاله ( فارسی):  ساده‌سازی استراتژى: انديشيدن در يك الگوى سه وجهى    

عنوان مقاله (انگلیسی):  Strategy made simple: Thinking in threes

Keidel, Robert W. 2013. Strategy Made Simple: Thinking in Threes. Business Horizons.

تلخیص: زهرا واحد 

خلاصه مقاله:

در جهان پیچیده امروز، مدیران به‌طور ویژه به دنبال توصیه‌های متخصصان برای ترسیم یک مسیر در پیش روی خود هستند. آن‌ها هر روز با مجموعه‌ای از استعاره‌ها، روش‌ها، و مدل‌ها روبرو می‌شوند؛ که اغلب، همان مفاهیم قدیمی در ظاهر جدید (مانند یک نوشیدنی کهنه در بطری‌های جدید) است. این مقاله به مدیران کمک می‌کند که پیچیدگی‌ها را کنار زده و راه موفقیت خود را بیابند.

نویسنده مقاله به ارائه یک چارچوب سه وجهی براساس سه نمودار ون (تفکیک، مهار و اشتراک) پرداخته است. به‌زعم کیدل، استراتژی هر سازمانی تعادلی از این سه متغیر است. در شکل 1، سه نوع دیاگرام ون نمایش داده شده است.

تفکیک بر خودمختاری؛ مهار بر کنترل؛ و اشتراک بر همکاری دلالت دارد. در تفکیک، اجزای یک سیستم جدا از یکدیگر هستند. در مهار ، اجزا به شکل سلسله مراتبی مرتب‌شده‌اند. و در اشتراک، اجزا همپوشانی دارند.

بیشتر مسائل سازمانی حوزه استراتژی تنوعی از این الگوهاست. شکل 2 تعادل و تعامل این الگوها را نمایش می‌دهد.

در ادامه این مقاله، نویسنده ضمن بیان این نکته که استراتژی، فناوری و سازمان سه مفهوم درهم‌تنیده هستند و بررسی یک بدون توجه به دوتای دیگر امکان‌پذیر نیست، به بررسی هر یک از این ابعاد می‌پردازد. کیدل ادعا می‌کند با درک چارچوب ارائه‌شده او، مدیران می‌توانند به مطالعه سریع‌تر متون حوزه استراتژی، فناوری/سازمان، ادغام‌ها و تملک‌ها، و… بپردازند. آن‌ها بهتر قادر خواهند بود تا با موضوعات استراتژیک به‌صورت سیستمی و مؤثر برخورد کنند، و با ذی‌نفعان سازمانی ارتباط برقرار کنند. به‌بیان‌دیگر، چالش‌های پیچیده تبدیل به مسائلی ساده و آشنا می‌شود.

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.