سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (انگلیسی): Antecedents and outcomes of strategic thinking

Joon Moon, Byeong.2013. Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Strategy and Management Vol. 5 No. 1, 2012 pp. 25-40

تلخیص: فرشته محمدی 

خلاصه مقاله:

  • خلاصه‌ای از مبانی نظری

در این مطالعه عوامل اثرگذار بر تفکر استراتژیک به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم‌شده و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی شرکت‌ها نیز مدنظر بوده است. نویسنده با اشاره به عوامل تشکیل‌دهنده تفکر سیستمی شامل تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر مبتنی بر چشم‌انداز، بعد دیگری شامل تفکر بازار محور Market-oriented thinking افزوده است.

  • سؤال‌ها و یا فرضیه‌های تحقیق

هدف مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی است.

  • روش تحقیق

نمونه موردبررسی شامل 217 شرکت کره‌ای بوده و مدیران عالی، میانی و کارکنان این شرکت‌ها از حوزه‌های مختلف مالی؛ منابع انسانی، برنامه‌ریزی، اطلاعات، تحقیق و توسعه و …به سؤالات پرسشنامه که حاصل پس از مصاحبه با مدیران سطوح عالی و میانی و همچنین کارکنان اجرایی و مشورت با متخصصین بود، پاسخ دادند.

  • یافته‌ها و نتایج

نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 10 فرضیه مطرح‌شده در خصوص 10 عامل داخلی و خارجی مؤثر بر تفکر استراتژیک، سه فرضیه مربوط به سیستم پاداش، تمرکزگرایی و شایستگی‌های تکنولوژیک تأیید نشدند.

نکته قابل‌توجه این است که برخلاف انتظار ساختار تصمیم‌گیری متمرکز بر تشویق تفکر استراتژیک در شرایط بحرانی و پیش‌بینی‌نشده، تأثیر بیشتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت

کتاب «جستارهایی در مدیریت» شامل مقالاتی از پژوهشگران هاروارد است که حول محور موضوعات مهم رشته مدیریت مانند مدیریت بحران، تصمیم‌‏گیرى در شرایط دشوار، یادگیرى سازمانى، مدیریت منابع انسانى، مدیریت فناورى و مدیریت دانش نوشته شده‌اند.