تئوری زمینهHBDI و تکنولوژی مغز

عنوان مقاله ( فارسی): تئوری زمینه HBDI و تکنولوژی مغز

عنوان مقاله (انگلیسی):  The theory behind the HBDI and whole brain technology

تلخیص: زری آبسالان

خلاصه مقاله:

غلبه یا چیرگی داشتن برخی توانایی­ها می­تواند به صورت طبیعی یا ذاتی در انسان ریشه داشته باشد. اگرچه هر فرد بنا به تجربیات روزمره خود می ­تواند چشم، بازو، دست و یا پای غالب داشته باشد که سرعت عمل و دقت انجام کار آن از عضو نظیر بهتر و بیشتر باشد. به همین ترتیب در ساختار مغزی نیز این چیرگی و تبحر می­ تواند بیشتر در نواحی خاصی از مغز به­ وجود آمده و عدم تقارن در به­ کارگیری از نواحی مختلف مغز نیز به ­وجود آید. این عضو یا ناحیه چیره اغلب در انجام کارهای تکراری و روتین گره گشاست اما در انجام وظایف پیچیده به همکاری و هماهنگی عضو یا ناحیه دیگر نیز نیاز است.

در بدو تولد مغز به صورت یک مجموعه متقارن و متناسب وجود دارد و بسته به تجارب زندگی شخصی هر فرد است که قوت و ضعف نواحی بروز می­ یابد.

Whole brain technology پایه و اساسی را برای سنجش این تفاوت­ها با تبیین درجه غلبه و چیرگی با در نظر گرفتن 4 ساختار تفکری مغز در نظر می­ گیرد.

این چهار ناحیه شامل دو  بخش hemisphere و دو بخش لیمبیک است. بنابراین ساختار مغز را به چهار ناحیه A,B,C,D تقسیم میکند. HBDI با سوالهای ساختاریافته علمی خود قدرت سنجش چهار نوع تفکر را داراست.

 A: تفکر واقعی، تحلیلی، کمّی، فنی، منطقی و استدلالی و انتقادی است. برای تحلیل داده­ ها ارزیابی ریسک آماری، بودجه های مالی، محاسبات، سخت افزار فنی و حل مساله تحلیلی و ارزیابی بر اساس منطق و استدلال به کار می­ رود. فرهنگ این نوع، مادی ­گرایانه، آکادمیک و مستبدانه بوده و این ربع عملکرد­گرا است. موضوعات و حرفه­ های مورد علاقه آنان وکالت، مهندسی، تحلیل­گری و بانکداری است. افراد در این ربع عموماً درباره خط پایان یا دریافت واقعیت­ ها یا تحلیل انتقادی صحبت می­ کنند. به این افراد خوره عدد یا ماشین­های انسانی هم می­ گویند.

B: تفکر این ربع سازمان­ یافته و کنترل شده، برنامه ­ریزی شده، محافظه­ کار، مشروح با جزئیات، منظم است. سر وکار آنها با اجرا، طراحی تاکتیکی و حفظ وضع موجود است. فرهنگ این دسته سنتی و بوروکراتیک بوده و قابل اعتماد هستند. وظیفه ­گرا و تولید­ گرا هستند. اغلب طراحان، بوروکراتها، مدیران اجرایی و دفترداران از این نوع هستند آنها به د­نبال قانون و نظم و رویه انجام کار بوده و مطیع برنامه زمان­بندی شده هستند.

C: حسی و احساسی، انسان­گرا و نمادین هستند. نسبت به هیجانات و احساسات آگاهی داشته ارزش­ها و ارتباطات را درک می­کنند. فرهنگ این دسته انسان­ گرایانه، همیارانه و معنوی است. در مشاغلی مانند تربیت و تعلیم و علوم اجتماعی و فعالیت­ های گروهی بیشتر موفق هستند. دل­ نگران، حساس و پرحرف هستند و با دیگران احساس نزدیکی می­کنند. مشتاق به درمیان گذاشتن ایده­ ها و احساسات و همیاری با دیگران هستند و نه رقابت.

D:  این ربع دارای تفکر کل­ نگر و بصری، نوآور، استعاری، خلاق و تخیلی، مفهومی، انعطاف ­پذیر و شهودی­ اند. دورنماهای هدف­دار، طراحی استراتژی و آینده، مفاهیم مورد علاقه­ آن­هاست. فرهنگ ریسک­ پذیر داشته و شخصیتی مستقل، باهوش و مبتکر و اکتشافی دارند. مشاغلی مانند نقاشی، طراحی، شعر هندسه، تحقیق و توسعه مناسب این نوع است.

ارزیابی تفکر با استفاده از پرسشنامه 120 سوالی است. پاسخ­ ها در پروفایل های شامل چهار ناحیه رسم شده و توان تفکری و چیرگی هر نوع اندیشیدن را اشکار می­کند. روشن است که متناسب با هرشغل و وظیفه ای ترکیب این پروفایل ها متفاوت خواهد بود.

HBDI نه تنها در شناخت شیوه و مدل تفکر بلکه در شناخت شیوه­ های یادگیری، ارتباط و حل مساله نیز قابل استفاده خواهد بود.

 

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.