معرفی کتاب

کتابخانه استراتژی

عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب ( فارسی):  عصر سنت‌گریزی عنوان کتاب (انگلیسی):  The Age of Unreason نام نویسنده: چارلز هندی نام مترجم: عباس مخبر ناشر : طرح نو

مشاهده کامل »
کتابخانه استراتژی

رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج نائل می‎شوند

عنوان کتاب ( فارسی): رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن  به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج

مشاهده کامل »
کتابخانه استراتژی

مدل مدیریت استراتژیک مبنا

عنوان کتاب ( فارسی): مدل مدیریت استراتژیک مبنا عنوان کتاب (انگلیسی): Mabena Strategic Management Model نام نویسنده:  کاوه­ محمد سیروس و امیرحسین صبورطینت نام مترجم:

مشاهده کامل »
کتابخانه استراتژی

دنیا مسطح است

عنوان کتاب ( فارسی):  دنیا مسطح است عنوان کتاب (انگلیسی):  The world is flat نام نویسنده: توماس فریدمن نام مترجم: رضا امیررحیمی ناشر : ماهی

مشاهده کامل »
کتابخانه استراتژی

استراتژی اقیانوس آبی

عنوان کتاب ( فارسی): استراتژي اقيانوس آبي عنوان کتاب (انگلیسی):  Blue Ocean Strategy نام نویسنده: دبلیو چان کیم، رن مابورن نام مترجم: محمدرضا عاطفي ناشر

مشاهده کامل »