معرفی مقاله

کتابخانه استراتژی

ارزش‌افزودۀ روش های علم عصب شناسی در تحقیقات سازمانی

عنوان مقاله ( فارسی): ارزش‌افزودۀ روش ­های علم عصب­ شناسی در تحقیقات سازمانی                                                                           عنوان مقاله (انگلیسی):  The Added Value of Neuroscience Methods in Organizational Research

مشاهده کامل »
کتابخانه استراتژی

مقایسه استفاده از مهارت‌های تفکر استراتژیک در مدارس رهبری در هنگ‌کنگ، مالزی، شانگهای، و ایالات‌متحده

عنوان مقاله (فارسی): مقایسه استفاده از مهارت‌های تفکر استراتژیک در مدارس رهبری در هنگ‌کنگ، مالزی، شانگهای، و ایالات‌متحده عنوان مقاله (انگلیسی): A Comparison of the

مشاهده کامل »