رویدادها

رویدادها

برگزاری کارگاه هم‌اندیشی پروژه‌های ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران

برگزاری کارگاه هم‌اندیشی پروژه‌های ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران برگزاری کارگاه هم‌اندیشی پروژه‌های ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران برگزاری کارگاه هم‌اندیشی

مشاهده کامل »
رویدادها

برگزاری کارگاه “چارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک” در اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همراهی انجمن مدیریت دولتی

مشاهده کامل »
رویدادها

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی مدل های ذهنی مدیران بنگاه های اقتصادی در صنایع لبنیات در فرایند تفکر استراتژیک”

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی مدل های ذهنی مدیران بنگاههای اقتصادی در صنایع لبنیات در فرایند تفکر استراتژیک” روز چهارشنبه 11

مشاهده کامل »