تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری

عنوان مقاله (فارسی): تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری عنوان مقاله (انگلیسی): The Hidden Traps in Decision Making JOHN S. HAMMOND, RALPH L. KEENEY, AND HOWARD RAIFFA. 2006. The Hidden Traps in Decision Making. Harvard Business Review.  تلخیص : ندا سلطان محمدی خلاصه مقاله: این مقاله ضمن بیان اهمیت تصمیم‏ گیری در سازمان و تأثیر […]

خلاصه ‏ای کوتاه از تاریخچه تصمیم ‏گیری

عنوان مقاله (فارسی): خلاصه‏ ای کوتاه از تاریخچه تصمیم ‏گیری عنوان مقاله (انگلیسی): A Brief History of Decision Making Leight Buchanan and Andrew O’Connell. 2006. A Brief History of Decision Making. Harvard Business Review. تلخیص : ندا سلطان محمدی خلاصه مقاله: نویسندگان مقاله معتقدند؛ از زمانی که چستر بارنارد از مدیران ارشد صنعت تلفن، عبارت […]

کتاب – مدیریت کوروش بزرگ

به نام خدا عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت کوروش بزرگ عنوان کتاب (انگلیسی):   CYRUS The Great: The Arts of Leadership and War نام نویسنده: گزنفنون (ویرایش لاری هدریک) نام مترجم: محمد ابراهیم محبوب ناشر : فرا (ناشر مدیریت فردا) سال و دوره چاپ : چاپ ششم، بهار 1389 تلخیص : ندا سلطان محمدی برچسب­ها (Keywords): […]

کتاب – مدیران و چالش‏های تصمیم گیری

عنوان کتاب ( فارسی): مدیران و چالش‏های تصمیم گیری (جلوگیری از بروز خطاهای رایج در قضاوت و تصمیم گیری) عنوان کتاب (انگلیسی):   Judgment in Managerial Decision Making نام نویسنده: بیرزمن، ماکس (Max H. Bazerman) نام مترجم: علی سرزعیم ناشر : آریانا قلم سال و دوره چاپ : چاپ دوم، 1391 تلخیص : ندا سلطان محمدی […]

کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی) عنوان کتاب (انگلیسی):  The Whole New Mind (Moving From The Information Age to The Conceptual Age) نام نویسنده: دنیل هی پینک (Daniel H. Pink) نام مترجم: رضا امیررحیمی ناشر : انتشارات کندو کاو سال و دوره چاپ :  چاپ دوم تابستان […]