استراتژی اقیانوس آبی

عنوان کتاب ( فارسی): استراتژي اقيانوس آبي عنوان کتاب (انگلیسی):  Blue Ocean Strategy نام نویسنده: دبلیو چان کیم، رن مابورن نام مترجم: محمدرضا عاطفي ناشر : گروه ناب سال و دوره چاپ : 1387، چاپ اول تلخیص: فاطمه حقیقت معرفي کلي کتاب: موضوع مورد بحث: اين کتاب به بررسي يکي از مهم­ترين جنبش ­هاي استراتژيک، […]

استراتژی و سازمان یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل گیری استراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی و سازمان­ یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل­ گیری استراتژی            عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy Kenny, John. 2006. Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy. The Learning Organization. 13(4): 353-368. تلخیص: فاطمه حقیقت خلاصه […]