گروه مدیرت استراتژیک و عملکرد راچونه با محوریت موضوع تفکر استراتژیک و با راهبری و مدیریت دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کار خود را از آغاز سال ۹۵ به طور جدی و سازمان یافته آغاز کرده است. این گروه متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکترای مدیریت دانشگاه تهران و علامه است که در کنار هم به توسعه نقشه دانشی حوزه تفکر استراتژیک می پردازند.

راچونه

پله ای به بام تفکر

تینکا

دوره‌ای آموزشی برای ارتقای شش مهارت تفکر به مدیران سطوح مختلف سازمان است.

مستر کلاس استراتژی

تربیت تسهیلگر استراتژی

تینکآ

دوره جامع یادگیری تفکر

پژوهُد

برنامه جامع تربیت پژوهشگر

رویدادها

رویدادهای حضوری  و آنلاین راچونه، بستری برای تعامل و ارتباط با علاقمندان به حوزه های استراتژی و تفکر طراحی است.

گفتگوها

در کافه استراتژی، فرصتی برای گفتگو با متخصصان حوزه استراتژی و تفکر طراحی فراهم می شود. شما هم میتواندی بخشی از این گفتگو باشید.

اخبار راچونه را دنبال کنید.

تیم ما

گروه مدیرت استراتژیک و عملکرد راچونه با محوریت موضوع تفکر استراتژیک و با راهبری و مدیریت دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کار خود را از آغاز سال ۹۵ به طور جدی و سازمان یافته آغاز کرده است. این گروه متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکترای مدیریت دانشگاه تهران و علامه است که در کنار هم به توسعه نقشه دانشی حوزه تفکر استراتژیک می پردازند.