سخنرانی “دکتر محمد ابویی اردکان” در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، در روزهای 13 و 14 آذرماه سال جاری همراه با جایزه مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان ها (هلدینگ ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها) دو محور اصلی این کنفرانس بود که بر اساس آن جمعی از اساتید برتر و به نام این حوزه به ایراد سخنرانی پرداختند.

“دکتر محمد ابویی اردکان” در ادامه سخنرانی خود در سال گذشته در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی موضوع “همراستایی استراتژی سازمان و اقدامات منابع انسانی” را مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استفاده از استعاره آنزیم تشریح کردند که آنچه استراتژی سازمان را به اقدامات منابع انسانی ترجمه می کند قابلیت های سازمانی است. به طور دقیق تر ایشان با استفاده از مدل ستاره گالبرایت و آمادگی استراتژیک منابع انسانی که توسط کاپلان و نورتون مطرح شده است، سازوکاری را برای همراستایی استراتژی سازمان و اقدامات منابع انسانی مطرح کردند.

فایل این سخنرانی را می توانید از لینک زیر دانلود فرمایید.

این پست را منتشر کنید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments