مسترکلاس استراتژی

تربیت تسهیلگر استراتژی

معرفی دوره

تغییر و تحول بخش اجتناب ناپذیر محیط رقابتی امروز است. همین موضوع استراتژی را در صدر توجه سازمان‌ها قرار داده است. این مسأله در ایران هم به طور ویژه شیوع پیدا کرده و شرکت‌های زیادی به تدوین استراتژی روی آورده‌اند. مسأله امروز سازمان‌های ایرانی، استراتژی اثربخش است.

در جریان پروژه‌های استراتژی، اعم از اینکه پروژه از طریق مشاور بیرونی انجام شود یا از طریق کارشناسان خود سازمان، به تیم‌های نیاز است که قابلیت تحلیل و سنتز استراتژی را داشته باشند. در کانون این تیم‌ها افرادی حضور دارند که تسهیل‌گران جلسات برنامه استراتژیک هستند. وظیفه یک تسهیل‌گر استراتژی این است که پروژه استراتژی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بین طرفین درگیر وفاق ایجاد شود و به شکل‌گیری گفتگوها و ارتباطات چند جانبه در داخل سازمان برای ایجاد فهم مشترک و مدل ذهنی مناسب و شکل‌دهی به استراتژی کمک کند. از یک تسهیل‌گر استراتژی انتظار می‌رود از مهارت‌های فکری لازم برای بخش‌های لازم اعم از تحلیل‌های تخصصی همچون شناخت سازمان، تحلیل‌های مأموریتی، تحلیل محیط، شناخت وضعیت سازمان در محیط رقابتی خود، تولید و عملیاتی سازی استراتژی برخودار باشد.

مستر کلاس استراتژی با هدف تربیت تسهیلگران استراتژی در دو حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط و بخش عمومی ارائه می شود.

جامع و کامل در یک نگاه

بروشور دوره مسترکلاس استراتژی

کسب اطلاعات بیشتر

چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در دوره جامع مسترکلاس استراتژی را دارید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید تا با شما تماس بگیریم