درباره راچونه

گروه مدیرت استراتژیک و عملکرد راچونه با محوریت موضوع تفکر استراتژیک و با راهبری و مدیریت دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کار خود را از آغاز سال ۹۵ به طور جدی و سازمان یافته آغاز کرده است. این گروه متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکترای مدیریت دانشگاه تهران و علامه است که در کنار هم به توسعه نقشه دانشی حوزه تفکر استراتژیک می پردازند.

محمد ابویی اردکان
رئیس هیئت مدیره

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زهرا واحد
مدیر عامل

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

منصور شیرزاد
نایب رئیس هیئت مدیره

دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه تهران

مهدی بهارلو
مدیر پژوهش

دکترای مدیریت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نغمه عبادی
مشاور منابع انسانی

دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

سجاد ابویی اردکان
کارشناس بازاریابی

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

عاطفه اسکندریان
کارشناس تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد طراحی شهری
دانشگاه تهران

فاطمه کرمیان
کارشناس آتلیه طراحی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(سیستم‌های کلان)
دانشگاه امیرکبیر

WhatsApp Image 2020-09-30 at 08.08.05 (2)
فرشته محمدی

دانش آموخته دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

ندا سلطان محمدی

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران

وحید بیگی

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

سمیه ملک مکان

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران